• betsema groep
    OVER BETSEMA GROEP

Betsema Groep bouwt zowel voor particulier als voor bedrijven en overheid. Van grootschalige projecten zoals sportcomplexen, bedrijfsgebouwen en scholen tot het realiseren van een droomwoning of verbouwing voor particulier: Betsema Groep is van alle markten thuis.

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij Betsema Groep in hoog vaandel. Door eigen kwaliteitscontroles zijn wij de opdrachtgever voor. We streven naar zo weinig mogelijk fouten in het werk. Het reduceren van faalkosten en het waarborgen van een hoge kwaliteit zijn binnen Betsema Groep vaste thema’s. Daarvoor hebben wij een onafhankelijke kwaliteitsmedewerker in dienst die voortdurend ons werk toetst. Dit wordt door de klanten als zeer positief ervaren.

Welzijn en veiligheid

Welzijn en veiligheid hebben bij Betsema Groep de allerhoogste prioriteit. De maandelijkse veiligheidsinspecties op onze projecten dragen bij tot een algemeen besef en hoge aandacht voor veiligheidsrisico’s. Onze bedrijven zijn VCA**, ISO 9001 en KOMO gecertificeerd. Voor de gevelsluitingen, metselwerk en timmerwerk werkt Betsema Groep zoveel mogelijk met hefsteigers en mechanisch opperen van materialen. Mede hierdoor zijn er veel minder rugklachten dan bij het gebruik van traditionele stalen steigers en handmatig opperwerk van materialen. Vrijwel alle materialen worden op de bouwplaats met machines getransporteerd. De steenpakketten worden zodanig aangeleverd dat handmatig uittassen niet meer nodig is. Ook hiermee proberen wij zorg te dragen voor goede werkomstandigheden.

Geschiedenis

Het verhaal van Betsema Groep begint in 1965, wanneer de Friese metselaar Jaap Betsema besluit om zijn eigen metselbedrijf op te zetten. Vanaf het begin is zijn metselbedrijf een groot succes. Dankzij opdrachten vanuit heel Friesland voor onder meer zorgcentra, woningbouw en utiliteitsbouw groeit het bedrijf gestaag. Later sluit Johannes Betsema, de zoon van Jaap Betsema, zich bij zijn vader aan. Met zijn inzet wordt het werkgebied van het familiebedrijf verder uitgebreid naar de Flevopolder en de Noordoostpolder. In 1985 neemt Johannes Betsema het bedrijf definitief over van zijn vader.

Meer dan metselen

Onder Johannes Betsema begint het metselbedrijf ook timmerwerk aan te bieden. Een goede zet, want dankzij de grote vraag hiernaar groeit het bedrijf sterk.

jaap betsema historie

Vanaf 1993 gaat zijn zoon, Jaap Betsema, ook voor het familiebedrijf werken. Tussen 2003 en 2007 neemt hij geleidelijk Betsema Groep over van zijn vader. Jaap Betsema zet het onderdeel Betsema Bouw op om ook als hoofdaannemer diensten aan te bieden. Later wordt ook onder zijn leiding Delfsma Bouw & Ontwikkeling overgenomen, dat veel ervaring op het gebied van ontwikkeling in huis heeft. Inmiddels kan men vanuit heel Nederland bij Betsema Groep terecht voor een breed aanbod van diensten, variërend van bouw en ontwikkeling tot onderaanneming en inhuur van groot bouwmaterieel.

jaap betsema historie

Geschiedenis

Het verhaal van Betsema Groep begint in 1965, wanneer de Friese metselaar Jaap Betsema besluit om zijn eigen metselbedrijf op te zetten. Vanaf het begin is zijn metselbedrijf een groot succes. Dankzij opdrachten vanuit heel Friesland voor onder meer zorgcentra, woningbouw en utiliteitsbouw groeit het bedrijf gestaag. Later sluit Johannes Betsema, de zoon van Jaap Betsema, zich bij zijn vader aan. Met zijn inzet wordt het werkgebied van het familiebedrijf verder uitgebreid naar de Flevopolder en de Noordoostpolder. In 1985 neemt Johannes Betsema het bedrijf definitief over van zijn vader.

Meer dan metselen

Onder Johannes Betsema begint het metselbedrijf ook timmerwerk aan te bieden. Een goede zet, want dankzij de grote vraag hiernaar groeit het bedrijf sterk. Vanaf 1993 gaat zijn zoon, Jaap Betsema, ook voor het familiebedrijf werken. Tussen 2003 en 2007 neemt hij geleidelijk Betsema Groep over van zijn vader. Jaap Betsema zet het onderdeel Betsema Bouw op om ook als hoofdaannemer diensten aan te bieden. Later wordt ook onder zijn leiding Delfsma Bouw & Ontwikkeling overgenomen, dat veel ervaring op het gebied van ontwikkeling in huis heeft. Inmiddels kan men vanuit heel Nederland bij Betsema Groep terecht voor een breed aanbod van diensten, variërend van bouw en ontwikkeling tot onderaanneming en inhuur van groot bouwmaterieel.

Bouwen voor Morgen. Bouwen voor Mensen. Dat is waar Betsema Groep voor staat. De basis voor ons MVO beleid zijn de waarden People, Planet, Profit en Passion.  

MVO Maatschappellijk Verantwoord Ondernemen

Betsema Groep brengt “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” in praktijk. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met het effect van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu (Planet oftewel Bouwen voor Morgen) en dat we oog hebben voor de menselijke aspecten (People oftewel Bouwen voor Mensen), zowel binnen als buiten het bedrijf.

LEES VERDER
LEES VERDER

Om op deze gebieden te kunnen investeren en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, wordt gestreefd naar een verantwoord rendement (Profit). Daarnaast vindt Betsema Groep dat passie en plezier (Passion) de drijfveren moeten zijn bij iedereen die werkzaam is in en voor ons bedrijf. Dit wil zeggen dat er gewerkt wordt vanuit de passie voor het vak, gepaard gaande met plezier in het werk en in de omgang met collega’s en relaties. Het gaat er om een verantwoorde balans te vinden tussen deze P’s!

Betsema Groep staat voor aandacht voor personeel en maatschappij

Wij beseffen goed dat we als bedrijf maatschappelijke verplichtingen hebben. Naar onze medewerkers, naar relaties, naar opdrachtgevers en naar de gebruikers. Om dit te vertalen naar de dagelijkse praktijk wordt er veel aandacht besteed aan technieken en methoden die vooruitstrevend zijn op gebied van verduurzaming van de arbeid.

LEES VERDER
LEES VERDER

Voorbeelden zijn onze hefsteigers en mechanische bevoorrading. De hefsteigers verminderen de werklast van onze medewerkers doordat men altijd op de juiste werkhoogte werkt. Tillen behoort tot het verleden binnen onze bedrijven. Een groot deel van de werkzaamheden worden met behulp van mechanische hulpmiddelen gerealiseerd om rugklachten te voorkomen. Ook heeft Betsema Groep oog voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Zo wordt op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan bekeken wat voor ontplooiingsmogelijkheden er zijn. Het opleiden van jonge medewerkers en de mix van medewerkers uit de verschillende geledingen van de samenleving ervaren wij als zeer waardevol. Wij doen er alles aan om een veilige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers te stimuleren. Wij hechten waarde aan een open, eerlijke en integere manier van zakendoen. Wij zien onze vele duurzame relaties, de gestage autonome groei en de stabiliteit van ons bedrijf als bewijs dat onze manier van werken ook door onze stakeholders gewaardeerd wordt.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – samen met onze relaties

Op een maatschappelijk verantwoorde manier werken willen én kunnen we niet alleen. Betsema Groep streeft ernaar deze duurzame visie ook uit te dragen naar onze opdrachtgevers, medewerkers, zakenpartners en niet in de laatste plaats de (lokale) samenleving. We ondersteunen diverse lokale initiatieven, werken mee aan duurzame bouwprojecten voor de samenleving en proberen voorop te lopen in methoden en technieken die het milieu en de mens zoveel mogelijk ontlasten.

Menu